امروز: سه شنبه، 5 مهر 1401
Hararat Gostar

Hararat Gostar Hararat Gostar

Hararat Gostar

شرکت تولیدی و مهندسی حرارت گستر همگام با دانش فنی معتبرترین شرکتهای اروپایی و امریکایینام کامل این شرکت "تولیدی و مهندسی حرارت گستر (با شماره تلفن های 02177605889 و 02177605893)" فاقد هرگونه پیشوند و یا پسوند می باشد. هر گونه نام مشابه هیچگونه ارتباطی اعم از نمایندگی یا غیره با این شرکت نداشته، و هرگونه سواستفاده از نام و حسن شهرت حرارت گستر پیگرد قضایی دارد.
slider1 slider1 slider1 slider1 slider1
همگام با دانش فنی روز دنیا
دانش جهانی، کیفیت جهانی

همگام با معتبرترین تولیدکنندگان اروپایی و امریکایی

 
 

 

شرکت حرارت گستر با پیشینه تخصصی ای منحصرا" متمایز، با مدیریتی با سابقه ای درخشان در صنعت بخاروآبگرم وافتخارملی انتقال دانش علمی بخار به ایران در سالیان دور، تولیدات خود را بر اساس آخرین استانداردها ی روز دنیا و مطابق طرحهای THOMPSON COCHRAN BOILERSانگلیس بزرگترین سازنده دیگ بخاروآبگرم دردنیا, PERMUTITآمریکا بزرگترین سازنده دی اریتور، سختی گیر، وفیلترشنی دردنیا,BELL&GOSSETT آمریکا بزرگترین سازنده منابع کویلدار و مبدلهای حرارتی دردنیا،تولید می نماید.