امروز: سه شنبه، 5 مهر 1401
Hararat Gostar

Hararat Gostar Hararat Gostar

Hararat Gostar

شرکت تولیدی و مهندسی حرارت گستر همگام با دانش فنی معتبرترین شرکتهای اروپایی و امریکایینام کامل این شرکت "تولیدی و مهندسی حرارت گستر (با شماره تلفن های 02177605889 و 02177605893)" فاقد هرگونه پیشوند و یا پسوند می باشد. هر گونه نام مشابه هیچگونه ارتباطی اعم از نمایندگی یا غیره با این شرکت نداشته، و هرگونه سواستفاده از نام و حسن شهرت حرارت گستر پیگرد قضایی دارد.
slider1 slider1 slider1 slider1 slider1
همگام با دانش فنی روز دنیا
دانش جهانی، کیفیت جهانی

همگام با معتبرترین تولیدکنندگان اروپایی و امریکایی

فیلترشنی

فیلترشنی حرارت گسترطبق نقشه وروش ساخت پرموتیت امریکا، معتبرترین و باسابقه ترین سازنده فیلترشنی در دنیا، می باشد که جهت گرفتن املاح معلق و برخي از ناخالصيهاي محلول در آب ، با استفاده از مواد منعقد کننده شيميايي وتصفيه مقدماتي يا بدون آنها بکار مي رود.

فيلترشنی حرارت گستر ترکيبي از دوام و طرح اختصاصي حرارت گستر بوده، بیش از30سال است که دراندازه و دبي هاي مختلف، جوابگوی اغلب نيازهاي مختلف است. کلیه مراحل ساخت با حفظ ریزترین جزییات امر مشابه شرکت آمریکایی می باشد که بواسطه آموزش توسط مهندسین، در این شرکت مهیا گردیده است.در کنار طرح و نقشه متمایزامریکایی، تجهیزات ساخت ونوع عدسی های فشار قوی بکار رفته مطابق آخرین نسخه استاندارد توسط دستگاههای پرس و لبه زن عدسی پیشرفته ، و دیگر موارد، ضمانتی می باشندبر حسن انجام مراحل تولید.شرکت حرارت گستر جزء معدود شرکتهای داخلی می باشد که در کنار نام بزرگترین شرکت های رده اول بین المللی در وندور لیست شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران جهت فیلتر شنی مورد تایید می باشد.
 

 

 

دانلود- راهنمای آب و تصفیه آن 

 

   

حرارت گستر
 
فیلتر شنی
دیگ بخار دیگ بخار
مشخصات دیگ های حرارت گستر
 
دیگ آب داغ دیگ آبگرم و آبداغ
مشخصات عمومی دیگ ...
 
مبدل حرارتی مبدل حرارتی
مبدل های حرارتی ...
 
دی اریتور دی اریتور
دی اریتور های ساخت حرارت...
 
دیگ بخار سونا دیگ بخار سونا
ديگ هاي بخار سونا در ...
 
سختی گیر سختی گیر
سختی گیرهای...
 
فیلتر شنی فیلتر شنی
ترکيبي از دوام و طرح ...
 
منبع کوئل دار منبع کویل دار
طرح اختصاصي حرارت گستر را
 
سایر تجهیزات سایر تجهیزات
مخزن کندانس و دی الکالایزر...